מלאו פרטים לקבלת שיעור ניסיון במתנה!

מערכת שעות

פיטבוקס, fitbox

06:30-07:30

פונקציונלי FIT

07:30-08:30

פונקציונלי FIT

08:30-09:30

פונקציונלי FIT

16:00-17:00

נוער (13-17) FIT-TEEN

17:00-18:00

פונקציונלי FIT

18:00-19:00

פונקציונלי אינדורנס FIT-BURN

19:00-20:00

פיטבוקס FITBOX

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

20:00-21:00

פונקציונלי FIT

21:00-22:00

פונקציונלי FIT

06:30-12:30 \ 16:00-22:00

אולם פתוח לאימון אישי OPEN GYM

פיטבוקס, fitbox

06:30-07:30

פונקציונלי FIT

07:30-08:30

פונקציונלי FIT

08:30-09:30

פיטבוקס FITBOX

09:30-10:30

פונקציונלי FIT

16:00-17:00

פיטבוקס נוער (13-17) FITBOX-Teens

17:00-18:00

פונקציונלי FIT

18:00-19:00

פיטבוקס FITBOX

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

19:00-20:00

פונקציונלי FIT

20:00-21:00

פיטבוקס FITBOX

פונקציונלי FIT

21:00-22:00

פונקציונלי אינדורנס FIT-BURN

06:30-12:30 \ 16:00-22:00

אולם פתוח לאימון אישי OPEN GYM

פיטבוקס, fitbox

06:30-07:30

פונקציונלי FIT

07:30-08:30

פונקציונלי FIT

08:30-09:30

פונקציונלי FIT

16:00-17:00

נוער (13-17) FIT-TEEN

17:00-18:00

פונקציונלי FIT

פיטבוקס FITBOX

18:00-19:00

פונקציונלי FIT

פונקציונלי אינדורנס FIT-BURN

19:00-20:00

פונקציונלי FIT

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

20:00-21:00

פונקציונלי FIT

21:00-22:00

פונקציונלי FIT

 06:30-12:30 \ 16:00-22:00

אולם פתוח לאימון אישי OPEN GYM

פיטבוקס, fitbox

06:30-07:30

פונקציונלי FIT

07:30-08:30

פונקציונלי FIT

08:30-09:30

פיטבוקס FITBOX

09:30-10:30

פונקציונלי FIT

16:00-17:00

פיטבוקס נוער (13-17) FITBOX-Teens 

17:00-18:00

פונקציונלי FIT

18:00-19:00

פיטבוקס FITBOX

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

19:00-20:00

פונקציונלי FIT

20:00-21:00

פיטבוקס FITBOX

פונקציונלי FIT

21:00-22:00

פונקציונלי אינדורנס FIT-BURN

08:30-12:30 \ 17:00-21:00

אולם פתוח לאימון אישי OPEN GYM

פיטבוקס, fitbox

06:30-7:30

פונקציונלי FIT

07:30-08:30

פונקציונלי FIT

08:30-09:30

פונקציונלי FIT

16:00-17:00

נוער (13-17) FIT-TEEN

17:00-18:00

פוקציונלי FIT

18:00-19:00

פונקציונלי אינדורנס FIT-BURN

פונקציונלי FIT

19:00-20:00

פיטבוקס FITBOX

פוקציונלי FIT

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

20:00-21:00

פונקציונלי FIT

21:00-22:00

פוקציונלי FIT

06:30-12:30 \ 16:00-22:00

אולם פתוח לאימון אישי OPEN GYM

פיטבוקס, fitbox

08:30-09:30

פילאטיס-יוגה FIT-FLEX

09:30-10:30

פיטבוקס FITBOX

10:30-11:30

פונקציונלי FIT

11:30-12:30

פונקציונלי FIT

12:30-13:30

אינדורנס FIT-Burn

13:30-14:30

פונקציונלי FIT

14:30-15:30

פילאטיס-יוגה FIT-Flex

08:30-15:30

אולם פתוח לאימון אישי Open Gym

פיטבוקס, fitbox


סגור – שבת שלום!